Anasayfa Kurumsal KVKK

KVKK

BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


1.         Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerini ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2.         Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Şirket) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3.         Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.


ÇALIŞAN ADAYLARININ

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, tüm kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik fotokopisi,

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Mail aracılığıyla

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresi,

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Mail aracılığıyla

Finans Bilgisi

Finansal ve maaş detayları

1.Şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Fiziksel ya da psikolojik hastalık-bozukluk, engellilik, bulaşıcı hastalık durumu, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan din bilgisi-kan grubu hanesi

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Mail aracılığıyla

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diplomalara ait detaylar, son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Mail aracılığıyla

Görsel ve İşitsel Veri

Vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.Fotoğraf ve kimlik çalışan tarafından verilmektedir.

2.Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Mevcut ve Önceki İş Bilgisi

İş unvanı, CV, aday başvuru formları, son çalıştığı şirket

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Mail aracılığıyla

Diğer

Askerlik durumu, tecil belgesi, imza, sabıka kaydı, alkol/uyuşturucu problemi

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Mail aracılığıyla

 

ÇALIŞANLARIN

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, tüm kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum tarihi, kimlik fotokopisi

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresi,

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

Finans Bilgisi

Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka bilgileri

1.Banka bilgileri çalışan tarafından verilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık poliçeleri, engeli ile ilgili sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikayetleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, klinik geçmişi, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi,

1.Sağlık raporu, hamilelik durumu, meslek hastalığı kayıtları, günlük hasta şikâyetleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, klinik geçmişi, sağlık testleri, kan grubu, sabıka kaydı, din bilgisi, çalışan tarafından verilmektedir.

2.Sağlık poliçeleri sigorta şirketleri tarafından, işe giriş muayene formu iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf ve kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri,

1.Fotoğraf çalışan tarafından verilmektedir.

2.Güvenlik kamerası görüntüler ilgili cihazlardan elde edilmektedir.

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları), etik uygunsuzluk raporları, personel terfi transfer hareketleri dosyası, puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saaatleri (login-logout kayıtları), profil ekranına çalışanlar tarafından özel olarak girilen diğer tüm bilgiler

1.Eğitime ilişkin veriler eğitim sağlayan kişilerden temin edilmektedir. Diğer bilgiler performans yönetimine ilişkin olup Şirket tarafından oluşturulmaktadır.

Aile, Yakın Bilgisi

Aile bildirim formları, vukuatlı nüfus kayıt örneği

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

Diğer

Araç bilgileri, çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri, imza, hobileri, çıkış mülakat raporları, terhis belgesi, yıllık izin kullanım defteri, işten çıkış mülakat formları, SGK sicil numarası, vergi sicil numarası, vergi indirim yazısı,

1.Araç bilgileri, imza, hobileri, terhis belgesi sizin tarafınızdan sağlanmaktadır.

2.IP adresleri, web gezinti hareketleri bilgisayar ve yazılımlar üzerinden elde edilmektedir. Çıkış mülakat raporları ve formları, yıllık izin kullanım defteri Şirket tarafından oluşturulmaktadır. SGK sicil numarası ve vergi indirim yazısı ilgili kurumlardan elde edilmektedir.

 

ZİYARETÇİLERİN

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

 

DIŞ HİZMET SAĞLAYICI/İŞ ORTAĞI ÇALIŞANLARIN

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, imza

1.Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların kendisi tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, telefon, adres, e-posta

1.Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların kendisi tarafından verilmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri

Kapılı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.


 

MÜŞTERİ GERÇEK KİŞİ/TEMSİLCİLERİNİN

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası

1.Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi, iletişim adresi

1.Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.

Müşteri İşlem

Fatura, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

1.Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Şirket tarafından tanzim edilebilmekte ve işlenebilmektedir.

Finans Bilgisi

Banka hesap bilgileri, IBAN vb.

1.Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri.

1.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

2.Şirket tarafından tanzim edilebilmekte ve işlenebilmektedir.

 

TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARININ

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi

1.Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Açık adres, cep telefonu numarası

1.Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sabıka kaydı, nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi

1.Sabıka kaydı, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ve ehliyet içerisinde yer alan fotoğraf

1.Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi, tedarikçinin kendisi veya temsilcisi tarafından verilmektedir.

2.Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

 

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAĞI/ DIŞ HİZMET SAĞLAYICI VE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAĞI/ DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VERİLERİNİN

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, imza

1.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, e-posta adresleri, telefon

1.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Gerçek Kişi Tedarikçi- İş Ortağı- Dış Hizmet Sağlayıcı Finansal Bilgisi

Vergi numaraları, banka hesap bilgileri

1.Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir. 2.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

 

4.         Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde şirket'in ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla, şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenebilecektir.

5.         Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

6.         Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7.         Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5-6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde Veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

·           Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·           Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·           Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·           6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·           İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili kanun ve muhtelif mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca, taleplerinizi dilekçe ile aşağıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@balcovatermal.com     adresine iletebilirsiniz.

8.         KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

a) Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

d) Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

e) Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g) Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

h) Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

9.         MUHAFAZA SÜRELERİ

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir;

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olması gereken süre kadar saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, https://www.balcovatermal.com/ url adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu kullanarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket merkezinin bulunduğu Vali Hüseyin Öğütcen Caddesi  No: 2 35330, Balçova - İZMİR  - TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (balcovatermalturizm@hs01.kep.tr), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda https://www.balcovatermal.com/ e-mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

KY.YD.043 BAŞVURU FORMU_28a1cc.pdfCopyright © 2019 | Balçova Termal Otel | Web tasarım Deltawebsistem
Kapat
Oda Tipi
Oda
Yetişkin
Çocuk
Giriş
Çıkış
Ad Soyad
E-mail:
Telefon: