Anasayfa Kurumsal Değerler ve Kalite Politikamız

Değerler ve Kalite Politikamız

DEĞERLERİMİZ

•             Mesleki ve etik değerlere bağlılık,

•             Tecrübe ve bilgiye dayanan, başarı merkezli kaliteli hizmet anlayışı,

•             Değişime açıklık ve yaratıcılık,

•             Müşteri memnuniyeti sağlamak,

•             Misafirperverlik,

•             Güleryüz, samimiyet ve şeffaflık,

•             Sürekli, kalıcı ve güvenilir,

•             Yenilikçi ve öncü

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

•             Konuklarımıza, Avrupa Birliği standartlarında sağlıklı, doğru, güvenilir, tam ve zamanında hizmet sunmak.

•             Bütünleşik Yönetim Sistemi ve yasal yükümlülük gerekliliklerini yerine getirmek.

•             Fiziki ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek.Şirketimizin tüm kaynaklarını yerinde ve etkin kullanmak.

•             Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek kirliliği önleyerek çevreyi korumak

•             İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci içerisinde, tüm paydaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak.

•             Çalışanların memnuniyetini amaçlayan ekip çalışması anlayışı ile hizmet vermek.

•             Şirket yönetiminde sendikamızın da görüşlerini almak.

•             Ülkemizde, “Kaplıca Kür Oteli” işletmeciliğinde ve tedavi hizmetlerinde farklılık yaratarak “sektör liderliği” konumumuzu sürdürmek.

•             Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen formun uygulama esaslarında temel kriterlere sahip olan otelimiz Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız Simgesi) almaya hak kazanmıştır.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

            Misyon, vizyon ve değerlerimiz çerçevesinde, işin gerekleriyle çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini senkronize ederek insan kaynaklarını fırsat eşitliği ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir. Bu temele dayanarak;                                                       

·         İşe alım sürecinde fırsat eşitliği sağlayarak cinsiyet, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli ayrımı yapmadan işin gerektirdiği yetkinlikleri ön planda tutarız.

·         Şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerdeki çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini ön planda tutarız.

·         Çalışanlarımızın mesleki gelişimleri yanı sıra kişisel, çevre, sağlık-güvenlik, kültür vb toplumsal alanlarda da eğitimler ve faaliyetler düzenleyerek, çalışanlarımızı desteklerken aynı zamanda kuruluşumuzun karlılık, verimlilik, gibi temel hedeflerine katkılarına yön veririz.

·         Çalışanlarımızı sendikaya üye olmaya teşvik eder ve çalışan sendikasıyla yaptığımız toplu sözleşme kapsamında çalışanlarımıza yasal yükümlülüklerimizin üzerinde çalışma koşulları sunarız.

·         Çalışanların, tazminat, yan haklar, sendika hakkı, iş/yaşam dengelerinin sağlanması vb kişisel haklarını gözetir ve ilgili süreçleri prosedürlere bağlarız.

·         Bölümler içindeki, özellikle yöneticilerden kaynaklı çalışan ve insan hakları ihlallerini araştırır ve engelleriz.

·         Çocuk işçi ve çalışma izni olmayan personel çalıştırılmaması için gerekli tedbirleri alırız.

·         Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkartır, yönetici adaylarımızı organizasyonumuz içinde eğitiriz.

·         Çalışanlarla güvenilir ve etkili bir etkileşim kurmak için, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izleriz.

·         İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri düzenler ve tedbirleri alırız, çalışanların kişisel verilerini koruruz.

·         Şirket politikaları ve faaliyetleri ile ilgili çalışanlarımızı bilgilendirir, stratejilerimizi belirlerken çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alırız. Bu anlamda düzenli olarak bir geri bildirim sistemi ve memnuniyet anketi uygulamaları sürdürürüz.

 

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKAMIZ

               Her çocuğun, doğduğu andan itibaren eğitim, sağlık, yaşama, barınma, cinsel ya da psikolojik sömürüye karşı korunma haklarının gözetilmesi öncelikli sorumluluğumuzdur.

·         Kendi kurumumuzda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmeyiz ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.

•   Tesisimizde çocukların sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri alırız

·         Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiririz.

·         Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.

·         Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.

·         Çocuklar ile ilgili şüpheli durumları fark ettiğimizde Otel Yönetimi olarak müdahale eder, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKAMIZ

             Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Sürdürülebilir Satın Alma Politikası ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı, ekonomik kaynakları verimli kullanmayı, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını amaçlıyoruz. Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

·         Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip olmasına,

·         Üretim ve tedarikte, çevre mevzuatlarına uygun faaliyet gösteren, çevre dostu, faaliyetlerinden kaynaklanan çevreye zararlı etkilerinin olmamasına,

·         Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında çevreye duyarlı alternatifleri sunuyor olmasına,

·         Yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,

·         Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olması ve etik değerlere önem vermesine,

·         Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasını bekler ve bu bakış açımızı tedarikçilerimizle paylaşırız. Tedarikçilerimizi sürdürülebilir satın alma politikamızda bizimle aynı politikayı benimseyen partnerlerimiz olarak görürüz.

Copyright © 2019 | Balçova Termal Otel | Web tasarım Deltawebsistem
Kapat
Oda Tipi
Oda
Yetişkin
Çocuk
Giriş
Çıkış
Ad Soyad
E-mail:
Telefon: