Diagnose

tanı

 • 10 legeundersökelsesrom
 • Laboratorium
  • Blodpröver (18 forskjellige)
  • Senkning
  • ASO, CRP, RF,
  • Urinpröver ,
  • Blodsukker ,
  • Biokjemiske analyser (urinsyre, kreatin, SGOT, SGPT, AP, Kolestrol, Trigleserit o.l.).
 • Röntgen
 • Akutt rom og EKG
 • Bibliotek
 • Möterom
 • Data- og arkivrom
 • 24 timers ambulanseserviceturkce norvec english almanca